Explosion på Falu Ångbryggeri

En lördagsmorgon i april 1954 begav sig pannskötaren Sven Hemström ned till pannrummet för att signalera att frukostrasten var slut. Hemström hann turligt nog aldrig fram, innan pannan exploderade med en kraft som i efterhand beskrivits som ett bombnedslag som skakade ett helt kvarter.

Eftersom olyckan inträffade när arbetslagen hade frukostrast undkom människorna på brygghuset med blotta förskräckelsen. Ingen skadades allvarligt, men flera dörrar och fönster sprängdes, den 20 meter höga skorstenen fick stora sprickor och en vägg trycktes in.

I fotografiet, taget strax efter olyckan, syns sprickbildningen i skorstenen, liksom resterna av de i explosionen utblåsta fönsterrutorna. På bilden ses även en av de par ”lokomobiler” som tillfälligt fick ersätta den förstörda ångpannan, så att produktionen kunde fortlöpa.[1]

Bilden är en av flera i en liten serie av glasplåtar, som dokumenterar skadorna efter explosionen. Dessa glasplåtar ingick i fotografen Hjalmar Délys samling, som sedan skänktes till Falu Kommun. Huruvida det är Dély själv som har tagit detta kort är inte känt för oss, men han bodde i området och åtog sig fotografiuppdrag, så vi ser det som troligt. 

Något år efter att detta kort togs ersattes den takförsedda lastkajen på bilden med en stor sidobyggnad som användes som lager. Denna byggnad revs sedan 1988 i samband med att brygghuset renoverades och omvandlades till bostadsrättsförening.

Om Falu Ångbryggeri

I över hundra år försåg Falu ångbryggeri faluborna med drycker. Det grundades av fabrikör Albin Rathsman som ett bayerskt bryggeri 1869. Bryggmästaren Adolf Otto Weissman var själv från Windsheim i Bayern. Till en början användes schakt i Falu gruva till lagerförvaring.

Produktionen kom med åren att utökas med flera olika sorters öl samt andra drycker som svagdricka, maltdrycker, läskedrycker och mineralvatten. 1892 fick bryggeriet mer av en industriell prägel, då ångdrift infördes, och 1893 byggdes det brygghus som syns till vänster på bilden och lagerkällare på plats. Kring sekelskiftet år 1900 hade bryggeriet 38 anställda och tillverkade 10 000 hl öl samt 2 500 hl dricka årligen (det vill säga en miljon liter öl och 250 000 liter dricka).

1951 övertogs Falu ångbryggeri av Pripps och Lyckholm. Pripps hade det sedan i sin ägo tills det lades ned 1974[2].


[1] Artikel i Falu Kuriren 12/4 1954

[2] John Sohlberg, Falu Ångbryggeri 1869-2017

Artikel i DT 12/4 2017 https://www.dt.se/artikel/lokalhistoriker-vill-veta-mer-om-gruvliga-ollager-och-laskiga-kallor

Originalbild och bilden efter redigering.

Fler ögonblick av Falun

%d bloggare gillar detta: