Petter Nissen

Jag heter Petter och jobbar som handledare på Studio Digital. Under åren har mina intressen varierat en hel del. Några intressen som har förgyllt min tillvaro under längre tid är: skapande i olika former (men kanske främst inom musik), filosofi och psykologi. Särskilt förtjust är jag i chip-musik och funderingar kring medvetande.

På Studio Digital samlas människor med en stor variation av intressen, kunskaper och begåvningar. Mötet med dessa personer finner jag väldigt inspirerande.

Tillbaka<<

%d