ETT INLEDANDE SAMTAL OM ANIME

Petter och Dan pratar om sina första upplevelser av anime.

%d