FUNKTIONSHINDERSPODDEN

Den här podden handlar om hur det är att leva med ”osynliga” funktionshinder. Det har inte alltid varit lätt att leva med funktionshinder. Jag väljer att kalla det för funktionshinder för jag tycker inte att jag är någon ”nedsättning”. Det ordet låter värre i mina öron än ordet funktionshinder. För mig är t ex mina diagnoser ett hinder i vardagen: Alltså ett funktionshinder. Men de kan också vara till min fördel. Jag ser dem inte som något negativt numera utan har lärt mig leva bra med dem. De diagnoser jag har är en lätt CP-skada och Aspergers Syndrom samt Dyskalkyli. Jag har tidigare valt att inte vara offentlig med mina diagnoser för folk har så mycket fördomar kring diagnoser. Och det blir så privat att prata om diagnoser. Men sedan jag började på den Dagliga Verksamheten StudioDigital, kändes det mer naturligt att bli mer öppen. I den här podden filosoferar och diskuterar jag tillsammans med min handledare Petter Nissen bl a om hur det är att leva med diagnoser, strategier och rutiner med mera.

Intro- och outromusik är Angel Fish med Jennifer Ferguson

%d