Klockgjutaregården

Klockgjutaregården, med vy över Falun från Slaggvarpen

Detta fotografi sträcker sig från Klockgjutaregården och dess bakgård, över Brandstation, badhus, kyrka och upp mot Jungfruberget i horisonten.

Tidigast kan fotografiet ha tagits 1936, då Bergsskolan vid detta år byggdes om till medborgarhus. Det vet vi eftersom klocktornet på Medborgarhuset inte fanns när byggnaden var skola. Vidare vet vi, att badhuset fortfarande finns i bilden och att hoppbackarna inför skid-VM i Falun 1973 ännu inte var byggda. I framkanten på bilden syns byggnaderna tillhörande åkeriverksamheten som bedrevs utifrån Klockgjutaregården. Yxhammargatan var vid tillfället för bilden inte anlagd, inte heller den fastighet som idag (2020) inrymmer Byggmax och El-on. Byggnadslovet för den byggnaden inkom 1968 och vi kan därför anta att bilden är tagen mellan åren 1936-1968.[1]


Centralt i bilden sticker det ljusa brandstationstornet upp med sina tre cirkelformade fönster, som tillsammans med medborgarhuset och Kristinekyrkan utgör de högsta topparna som är synliga på bilden. Vänster om brandstationen ses det gamla badhuset skymta fram i bakgrunden (rivet 1974). Noterbart är även att Jungfruberget vid tidpunkten för fotograferingen ännu inte fått de numera för Falun karakteristiska backhoppstornen.

Klockgjutaregården

Klockgjutaregården ligger på Hyttgatan och byggdes någon gång kring skiftet 1600/1700-tal. Där gjöt man, som namnet antyder, klockor till framförallt kyrkor. Den verksamheten varade fram till 1814, då de sista klockorna på Klockgjutaregården i Falun gjöts av dåvarande ägare Eric Göthes.

1935 köptes Klockgjutaregården av åkaren Joel Hedberg som flyttade sin verksamhet till gården. Gården expanderade då upp mot slaggvarpen som bilden är tagen ifrån, med kompletterande förrådsbyggnader, garage och ett antal oljecisterner för åkeriets räkning. Dessa delar av gården är idag rivna till förmån för fyrvåningshusen i rött tegel som byggdes i början av 1990-talet. Huvuddelen och de ursprungliga delarna av Klockgjutaregården står dock fortfarande kvar, men används numera enbart som bostad.

[1] Det har nu kommit till vår kännedom att fotot är taget av Börje Bengtz den 19e juli 1961.

Fler ögonblick av Falun

%d