Kvarteret Fisktorget

Ända in på 1980-talet var det som idag är Rådhusplatsen ett kvarter fullt av mindre trähus – kvarteret Fisktorget, döpt efter det torg som det gränsar till. Vissa av husen i kvarteret var mycket gamla. Till exempel så uppfördes Herdins Färgargård efter stadsbränderna 1761, med flera gårdsbyggnader i trä, och den numer byggnadsminneklassade sköljbryggan i Faluån. 

Detta ändrades drastiskt den första juli 1981. En gasexplosion i någon av lagerbyggnaderna till Falu Nya Järn, som då låg på Östra Hamngatan där Herdins tidigare legat, orsakade en eldsvåda som spred sig till omkringliggande hus. Flera av husen i kvarteret totalförstördes. Bland annat biografen Röda Kvarn (invigt den 20 februari 1917 på Kristinegatan) och tio lägenheter. Tretton personer blev hemlösa efter branden. Fem äldre personer chockskadades, men ingen dödades eller skadades på annat sätt.

Strax innan branden hade man beslutat att flera av husen i kvarteret skulle rivas till förmån för en gatubreddning. Ödets ironi gjorde att flera hus som hade rivningsbeslut klarade sig, medan flera hus som man inte tänkt riva, ändå förstördes i branden. Ett hus utan rivningsbeslut som dock stod kvar efter branden var det Tidstrandska huset som syns till höger i bild (då i folkmun ofta kallat för Thunstedtska, efter en butik belägen i byggnaden). Detta hus byggdes år 1915 av arkitekt Edward Dahlbäck.

Efter eldsvådan och förstörelsen av husen i kvarteret gick det ungefär ett decennium innan Rådhusplatsen, så som vi känner den idag, började ta form. Fotot här ovan är taget 1985, då en parkeringsplats tog upp en större del av det tomrum som skapades i och med branden.

Efter branden flyttade biograf Röda Kvarn upp till Åsgatan bredvid café Hammars, medan Falu Nya Järn flyttade till Nybrogatan 24. Så småningom byggdes helt nya lokaler åt Falu Nya Järn vid Faluåns utlopp i Tisken – Bergnilshuset.

Rådhuset

Bygget av rådhuset påbörjades 1643, fast då var planen att det skulle bli ett kronomagasin. 1647 var byggnaden färdig, men bara två år senare beslöt man att bygga om det till rådhus. Drottning Kristina skänkte tomt, magasinsbyggnad och material till det bygget. 1653 stod huset klart, då med en våning utöver den höga sockeln. Huset fick en andra våning på 1670-talet. Rådhuset har på bilden en brun fasad, men två år senare 1987 svarade länsstyrelsen i ett bygglovsärende för Rådhuset, att de gav sitt tillstånd för att huset skulle få målas om. Fasaden skulle enligt tillståndet vara i gult med grå listfärg. Ommålningen skedde 1989 men istället för gult fick huset sin nuvarande vita fasad. 

År 1650 fanns det en restaurang i Rådhuset, som enligt den tidens sed drevs av arrendatorer. På det sättet drevs restaurangen fram till 1 april 1868. 1984 återfick Rådhuset sin restaurang.

Stadshotellet

Vid mitten av 1800-talet blev det vanligt att städer även skulle utarrendera etablissemang med hotellrum, så kallade Stadshotell.  Intill rådhuset byggdes därför Faluns stadshotell som invigdes 1879 och hade direktförbindelse med järnvägsstationen genom Åsgatan. I en av de stadsfilmer som gjordes på 30-talet finns en sekvens från en filmbal som hölls på Stadshotellet 1936.

Huset fungerade sedan som hotell fram till 1977, men redan 1975  överläts lokalerna till socialförvaltningen. 2003 beslutades det att Högskolans Kårhus skulle flytta in, vilket de gjorde 2006 och delade då lokalerna med socialförvaltningen, innan de i sin tur flyttade över till stadshuset runt 2008. Falu kommun har fortfarande verksamhet i den del av det gamla stadshotellet som går under namnet annexet, vilket syns skymta fram till vänster i bilden bakom det grå balkongprydda huset.

1990 uppfördes Dalarnas försäkringsbolags byggnader på platsen där Falu Nya Järn tidigare legat. Fontänen som idag står på Rådhusplatsen är utförd av Carl Harry Stålhane 1989.


Källor

Fler ögonblick av Falun

%d